Email Record: Upravljanje brendom destinacije kao podrška stvaranju političkog identiteta: Slučaj Slovenije (Poljanec-Borić, Saša)