Zamanla Değişen Beta: Borsa İstanbul Bankacılık Sektörü Uygulaması

Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların betalarının zamanla değişiminin gözlenmesi ve değişimi açıklayan faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Aralık 2001 ve Şubat 2017 arasında Borsa İstanbul 100 (BİST100) endeksinde işlem gören 12 adet bankanın zamanla değişen betaları, günlük veriler...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Gümrah, Ümit
Konuk, Serhat
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Abant İzzet Baysal Üniversitesi 30.04.2018
Data of publication: 2018-04-30
ISSN: 1306-2174
1306-3553
EISSN: 1306-3553
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS