Email Record: Zamanla Değişen Beta: Borsa İstanbul Bankacılık Sektörü Uygulaması (Gümrah, Ümit)