Kentsel Aktörlerin Sürdürülebilirlik Algıları: Q-Metodoloji Yöntemiyle Bir Araştırma

Sürdürülebilirlik yaklaşımı, karşılaşılan toplumsal, ekonomik ve çevresel sorunlara bir çözüm aracı olarak 1970’li yıllardan itibaren gündeme gelmeye başlamış ve zaman içinde farklı konularda karşılık bularak popülerliğini artırmıştır. Sürdürülebilirlik yaklaşımının, diğer konuların (tarım, ormancıl...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Memi̇ş, Levent
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Afyon Kocatepe Üniversitesi 22.03.2020
Data of publication: 2020-03-22
ISSN: 1302-1265
2149-4894
EISSN: 2149-4894
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS