TÜRKİYE’DE KDV İADE SÜRECİNE İLİŞKİN YAŞANILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Amaç-Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de KDV iadesürecine ilişkin yaşanılan sorunların neler olduğunun tespit edilerek busorunlara ilişkin ne gibi çözüm önerileri sunulması gerektiğini ortayakoymaktır. Yöntem-Bu amaca ulaşmak için, İstanbul ilinde KatmaDeğer Vergisi İade Süreci içerisinde yer alan...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Belge, Servet
Polat, Levent
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: PressAcademia 30.07.2019
Data of publication: 2019-07-30
ISSN: 2459-0762
2459-0762
EISSN: 2459-0762
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS