Email Record: Termodinamik kısılma olayında Joule-Thomson katsayısı ve inversiyon eğrileri (Kon, Okan)