CNC Tel Elektro Erozyon Tezgâhında Tel Elektrot Özelliklerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Taguchi Yöntemiyle Modellenmesi

Bu çalışmada, gelenekselolmayan imalat yöntemlerinden olan CNC tel elektro erozyon tezgâhında telelektrot özelliklerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi Taguchi deneysel tasarımyöntemi ile modellenmiştir. Yüzey pürüzlülüğü deneyleri tel elektrot çapı, telmalzemesi ve kaplama türü, soğutma yöntemi ve iki...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Gürbüz, Hüseyin
Baday, Şehmus
Hamarat, İbrahim
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Makina Tasarım ve İmalat Derneği 16.05.2019
Data of publication: 2019-05-16
ISSN: 2667-4297
2667-4297
EISSN: 2667-4297
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS