TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI İLE GLOBALLEŞMESİNİN MALİ RASYOLARINA ETKİSİ

Ticaretin ortaya çıkışını takiben başlayan globalleşme süreci, kapsam alanı veetkisini artırarak günümüze kadar gelmiştir. Globalleşmenin en etkin ve yoğungelişim alanı ise finansal sistemler olmuştur. Globalleşme ile birlikte dünyadayabancı banka yatırımları hızlanmış, bu süreçten etkilenen u...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Akçan, Eylem
Yaslidağ, Beyhan Hilal
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Istanbul Aydin University 01.04.2019
published in: Cilt: 11 Sayı: 2
Data of publication: 2019-04-01
ISSN: 1309-1352
2149-0074
EISSN: 2149-0074
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS