KâR AMACI GÜTMEYEN ÖRGÜTLERDE PAZARLAMA ORGANiZASYONUNUN EVRiMI

Kuruluşları, özel ya da kamu mülkiyetli, ticari ya da ticari olmayan ve kar amacı gütmeyen diye çeşitli bakımıardan zenginleştirme ya da yöneticilerin yükseltmek amacıyla faaliyette bulunur. Kar amacı gütmeyen özel ya da kamu kuruluşları ise böyle bir zenginleştirme yoluna izin vermezler. Başka bir...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Ti̇mur, Necdet
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Anadolu University 31.12.1990
Data of publication: 1990-12-31
ISSN: 2687-184X
2687-184X
EISSN: 2687-184X
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS