LiDAR ve Hava Fotoğrafları ile Otomatik Bina Çıkarımı

Kent yönetiminde, kontrol ve karar verme süreçlerinde yapılaşmanın izlenmesi ve mevcut durum tespiti ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle deprem kuşağında yer alan ülkemizde, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve yapı denetimi gibi hususlar binaların klasik ölçme yöntemleri ve fotogrametrik üretim...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Uzar, Melis
Yastikli, Naci
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 01.10.2011
Data of publication: 2011-10-01
ISSN: 2147-1339
2667-8519
EISSN: 2667-8519
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS