İnternet tabanlı harita üretiminde karar destek sistemleri ve coğrafi bilgi sistemi destekli alternatif yaklaşım: müsabaka yöntemi

Gelişeninternet ve yapay zekâ teknolojileri ile oluşturulan yeni sistemlerinbirbirleri arasında ilişki kurulması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.Günümüzde bu sistemlerin kullanılması ile güncel ve doğru bilginin, internetkullanıcıları tarafından erişilebilir olması sağlanmaktadır. Bu aşamada,Coğ...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Uzar, Melis
Asilhan, Emrah Fatih
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 16.05.2019
Data of publication: 2019-05-16
ISSN: 2147-1339
2667-8519
EISSN: 2667-8519
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS