DEĞİŞEN MÜZE EĞİTİMİ ALGISI ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI

Müzeler tarihe hayatveren mekânlardır. Müzede gerçekleştirilen eğitim bireyin doğrudan, görerek,dokunarak öğrenmesini sağlayarak eğitimin kalıcı olmasına yardımcı olmaktadır.Bu araştırmanın genel amacı; sosyal bilgiler ve tarih öğretmen adaylarının müzeeğitimine yönelik özyeterlik inançlarının çeşit...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Körükcü, Melek
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Trakya Üniversitesi 31.12.2019
Data of publication: 2019-12-31
ISSN: 1305-7766
2587-2451
EISSN: 2587-2451
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS