Email Record: ANALIZA DEJAVNIKOV TRAJANJA BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI S COXOVIM MODELOM SORAZMERNIH TVEGANJ/Analyzing factors of unemployment duration in Slovenia with the Cox proportional hazards model (Alenka Kavkler)