HALKA AÇIK FİNANS DIŞI ŞİRKETLERDE SÜREKLİLİK RİSKİNİN KARAR AĞACI MODELİ İLE ÖNGÖRÜLMESİ

Bu çalışmanın amacı bir makine öğrenmesi modeli olan karar ağacının finans dışı şirketlerin süreklilik risklerinin öngörülmesine yapabileceği katkının irdelenmesidir. Çalışma kapsamında yapılan analizlere 1999-2016 döneminde Türkiye'de yerleşik, halka açık, finans sektörü dışındaki şirketler dâ...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 29
Main Author: Gülümser Ünkaya
Gürkan Sayin
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Istanbul Istanbul Chamber of Certified Public Accountants, ISMMMO-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 01.11.2019
published in: Mali Cözüm Dergisi Vol. 29; pp. 13 - 28
Data of publication: 20191101
ISSN: 1303-5444
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: ProQuest Central (Corporate)
ABI/INFORM Collection
ABI/INFORM Global (PDF only)
Accounting & Tax Database
ProQuest Central (purchase pre-March 2016)
ABI/INFORM Global (Alumni Edition)
Accounting & Tax Database (Alumni Edition)
ProQuest Central (Alumni) (purchase pre-March 2016)
ABI/INFORM Collection (Alumni Edition)
ProQuest Central (Alumni Edition)
Accounting, Tax & Banking Collection
ProQuest Central
Business Premium Collection
ProQuest Central Korea
Turkey Database
Accounting, Tax & Banking Collection (Alumni)
Business Premium Collection (Alumni)
ABI/INFORM Global (Corporate)
ProQuest Business Collection (Alumni Edition)
ProQuest Business Collection
ABI/INFORM Professional Advanced
ABI/INFORM Global
ProQuest One Business
ProQuest One Business (Alumni)
ProQuest One Academic Eastern Edition
ProQuest One Academic
ProQuest One Academic UKI Edition
ProQuest Central China
ABI/INFORM Collection China
ProQuest Central Basic
Database information Databases - DBIS