Digitalne tehnologije za zdravstvene storitve prihodnosti

Preprečevanje bolezni ter zagotavljanje pravočasnih in kakovostnih zdravstvenih storitev predstavlja enega ključnih globalnih izzivov prihodnosti. Digitalne tehnologije spreminjajo delovanje posameznikov, organizacij in družbe ter prinašajo številne koristi in izzive tudi na področje zdravstva. V pr...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 24
Main Author: Alenka Rožanec
Sebastian Lahajnar
Format: Journal Article
Language: Slovenian
Place of publication: Maribor Slovenian Medical Informatics Association (SIMIA) 01.01.2019
published in: Informatica medica slovenica (Maribor) Vol. 24; no. 1/2; pp. 45 - 52
Data of publication: 20190101
ISSN: 1318-2129
1318-2145
EISSN: 1318-2145
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: ProQuest Central (Corporate)
Health & Medical Collection
ProQuest Central (purchase pre-March 2016)
Computing Database (Alumni Edition)
ProQuest SciTech Collection
ProQuest Technology Collection
Hospital Premium Collection
Hospital Premium Collection (Alumni Edition)
ProQuest Central (Alumni) (purchase pre-March 2016)
Research Library (Alumni Edition)
ProQuest Central (Alumni Edition)
Advanced Technologies & Aerospace Collection
ProQuest Central Essentials
ProQuest Central
Technology Collection
East Europe, Central Europe Database
ProQuest Central Korea
Health Research Premium Collection
Health Research Premium Collection (Alumni)
ProQuest Central Student
Research Library Prep
SciTech Premium Collection
ProQuest Computer Science Collection
Computer Science Database
ProQuest Health & Medical Complete (Alumni)
Computing Database
Health & Medical Collection (Alumni Edition)
Research Library
Research Library (Corporate)
Advanced Technologies & Aerospace Database
ProQuest Advanced Technologies & Aerospace Collection
Research Library China
ProQuest One Academic Eastern Edition
ProQuest One Academic
ProQuest One Academic UKI Edition
ProQuest Central China
ProQuest Central Basic
Database information Databases - DBIS