Remifentanile bağlı gelişen postoperatif hiperaljezinin önlenmesinde lornoksikamın etkisi

Amaç: İntraoperatif remifentanil kullanımında akut opioid toleransına bağlı olarak postoperatif ağrı, opioid tüketimi ve insizyon çevresinde hiperaljezi artmaktadır. Bu çalışmada amacımız, remifentanile bağlı gelişen postoperatif hiperaljezinin önlenmesinde lornoksikamın etkiliğini değerlendirmektir...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 21
Main Author: ALPER, Yosunkaya
TUNCER, Sema
YALÇIN, Naime
REİSLİ, Ruhiye
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Türk Algoloji-Ağrı Derneği 2009
published in: Aǧrı Vol. 21; no. 4; pp. 161 - 167
Data of publication: 2009
ISSN: 1300-0012
Alternate Title: The effects of lornoxicam in preventing remifentanil-induced postoperative hyperalgesia
Bibliography: TTIP
Online Access: Fulltext
Database: ULAKBIM - Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Yaşam Bilimleri Veri Tabani
ULAKBIM - Turk Sosyal Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Türk Tıp Veri Tabani
Database information Databases - DBIS