Denetçi olarak atanabilme kriterleri ve bu konudaki Türk Ticaret Kanunu tasarısı hükümlerinin Alman Ticaret Kanunu ile karşılaştırılması

Denetçilerin denetim faaliyetlerinde bağımsız ve tarafsız hareket etmeleri denetim işlevinin en önemli unsurudur. Bu nedenle çoğu ülke mevzuatında denetçi ile denetlenecek şirket arasında denetçi bağımsızlık ve tarafsızlığına gölge düşürebilecek ilişki ve durumlar tanımlanmıştır ve şirketlerin denet...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: CÖMERT, Çağla Ersen
SAĞMANLI, Metin
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) 2010
published in: Mali Çözüm no. 98; pp. 41 - 69
Data of publication: 2010
ISSN: 1303-5444
Alternate Title: The comparison of Draft Bill of Turkish Commercial Code and the German Commercial Code regarding auditor independence
Bibliography: TSOS
Online Access: available in Bonn?
Database: ULAKBIM - Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Yaşam Bilimleri Veri Tabani
ULAKBIM - Turk Sosyal Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Türk Tıp Veri Tabani
Database information Databases - DBIS