Kronik mekanik bel ağrılı hastalarda lazerin etkinliğinin araştırılması (plasebo kontrollü,tek kör çalışma)

Amaç: Kronik mekanik bel ağrısı olan hastalarda lazer tedavisinin plasebo lazere üstünlüğü olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Kronik mekanik bel ağrısı tanısı almış 50 hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı. Birinci gruba Lazer (904 nm. 10 gün 20 dakika/gün), ikinci gruba plasebo Laze...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 10
Main Author: YALÇINKAYA, Yılmaz
BEYDOĞAN, Ayhan
YLIMAZ, Ebru
KARABULUT, Muhammet
GÜLTEKİN, Özlem
GÜRBÜZ, Hülya
ÇELİK, Berna
ÇAĞLAR, Nil
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009
published in: İstanbul Tıp Dergisi Vol. 10; no. 1; pp. 5 - 8
Data of publication: 2009
ISSN: 1304-8503
Alternate Title: Efficacy of Laser Theraphy in Chronic Mechanic Back Pain (Plasebo-controlled, Single-blinded study)
Bibliography: TTIP
Online Access: available in Bonn?
Database: Database information not found
Database information Databases - DBIS