Comparison of working correlation matrices in generalized estimating equations for animal data

Deneysel hayvancılık bilimleri çoğu kez üzerinde çalışılan kesikli yanıt değişkeni üzerine etki eden açıklayıcı değişken kümesinin etkilerinin tahmini konu edinmektedir. Bu çalışma, hayvancılık alanından elde edilen kesikli bir veri kümesi ile genelleştirilmiş tahmin denklemlerinin kullanımını açıkl...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 25
Main Author: SOYDAN, Ercan
ÖNDER, Hasan
OLFAZ, Mustafa
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Ondokuz Mayıs Üniversitesi / University of Ondokuz Mayıs 2010
published in: Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Vol. 25; no. 3; pp. 197 - 201
Data of publication: 2010
ISSN: 1308-8750
Alternate Title: Hayvancılık verileri için genelleştirilmiş tahmin denklemlerinde varsayılan korelasyon matrislerinin karşılaştırılması
Bibliography: TTAR
Online Access: Fulltext
Database: ULAKBIM - Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Yaşam Bilimleri Veri Tabani
ULAKBIM - Turk Sosyal Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Türk Tıp Veri Tabani
Database information Databases - DBIS