Zaman sürücülü faaliyet tabanlı maliyetlemenin bir sanayi isletmesinde uygulanması

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM), isletmelerde katma değer yaratmayan faaliyetlerin ortaya çıkarılması suretiyle, isletmelerin katma değer yaratan faaliyetlere odaklanmasını sağlayan ve endirekt maliyetlerin, maliyet objelerine daha sağlıklı dağıtılmasına yardım eden yararlı bir maliyet yönetim ar...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: POLAT, Levent
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: MUFAD 2011
published in: Muhasebe ve Finansman Dergisi no. 49; pp. 126 - 137
Data of publication: 2011
ISSN: 1304-0391
Bibliography: TSOS
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Database information not found
Database information Databases - DBIS