Gaz Türbinlerinin Optimal Performans Analizi

Son yıllarda, gaz türbinlerinin elektrik üretiminde ve kojenerasyon sistemlerinde kullanımı her geçen gün hızla artmaktadır. Gaz türbin performansındaki düşüşler elektrik üretim kapasitelerinin azalmasına ve üretim maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, açık çevrimli gaz türbin mod...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 7
Main Author: ÇETİN, Burhanettin
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Doğuş Üniversitesi 2006
published in: Doğuş Üniversitesi dergisi Vol. 7; no. 1; pp. 59 - 71
Data of publication: 2006
ISSN: 1302-6739
1308-6979
EISSN: 1308-6979
Alternate Title: Optimal Performance Analysis of Gaz Turbines
Discipline: Social Sciences (General)
Bibliography: TSOS
Online Access: Fulltext
Database: ULAKBIM - Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Yaşam Bilimleri Veri Tabani
ULAKBIM - Turk Sosyal Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Türk Tıp Veri Tabani
Database information Databases - DBIS