Email Record: Gaz Türbinlerinin Optimal Performans Analizi (ÇETİN, Burhanettin)