Simulink Kullanarak Bir Pnömatik Sistemin Simülasyonu

Pnömatik sistemler endüstri proseslerinde ve otomasyon uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu sistemlerin anlık dinamik değişimlerinin analizi yapılması gerekir. Bu çalışmanın amacı doğrusal bir pnömatik hareketlendirici sistemin dinamik özelliklerinin simülasyonunu gerçekleşt...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 6
Main Author: ÇETİN, Burhanettin
SEVİLGEN, Süleyman Hakan
ERDEM, Hasan Hüseyin
AKKAYA, Ali Volkan
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Doğuş Üniversitesi 2005
published in: Doğuş Üniversitesi dergisi Vol. 6; no. 2; pp. 155 - 162
Data of publication: 2005
ISSN: 1302-6739
1308-6979
EISSN: 1308-6979
Alternate Title: Simulation of a Pneumatic System Using Simulink
Discipline: Social Sciences (General)
Bibliography: TSOS
Online Access: Fulltext
Database: ULAKBIM - Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Yaşam Bilimleri Veri Tabani
ULAKBIM - Turk Sosyal Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Türk Tıp Veri Tabani
Database information Databases - DBIS