Bir invers ısı transferi probleminin sayısal çözümü

Bu çalışmada metodolojik bir invers ısı transferi problemi ele alınmıştır. Doğrudan yöntemin kullanılması ile invers ısı transferi problemi çözülerek az alaşımlı bir çelik malzemenin ısı iletim katsayısı $\lambda(T)$ ve birim hacmin ısı sığasının $C_v(T)$ sıcaklığa bağlılığı bulunmuştur. Çözümde kul...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 7
Main Author: AKYOL, Uğur
ÇELEN, Soner
SHALİYEV, Rafayel
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: 2006
published in: Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Vol. 7; no. 1; pp. 1 - 8
Data of publication: 2006
ISSN: 1305-6468
Alternate Title: A numerical solution of an inverse heat transfer problem
Bibliography: TMUH
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: ULAKBIM - Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Yaşam Bilimleri Veri Tabani
ULAKBIM - Türk Tıp Veri Tabani
ULAKBIM - Turk Sosyal Bilimler Veri Tabani
Database information Databases - DBIS