Anatomical dimensions of lateral ulnar collateral and annular ligaments

Amaç: Bu çalışmada lateral ulnar kollateral ve anuler ligamanların boyutları araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Ölçümler 10 kadavranın 20 dirseğinde yapıldı. Lateral ulnar kollateral ve anuler ligaman tüm dirseklerde diseke edildi. Uzunlukları ve genişlikleri ölçüldü. Bulgular: Sağ anuler ligamanın...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 24
Main Author: ÇALPUR, Osman Uğur
KUTOĞLU, Tunç
ÖZCAN, Mert
GÜRBÜZ, Hülya
MESUT, Rcep
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Trakya Üniversitesi 2007
published in: Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi dergisi Vol. 24; no. 2; pp. 137 - 140
Data of publication: 2007
ISSN: 1301-3149
Alternate Title: Lateral ulnar kollateral ve anuler ligamanların anatomik boyutları
Discipline: Medicine
Bibliography: TTIP
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: ULAKBIM - Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Yaşam Bilimleri Veri Tabani
ULAKBIM - Turk Sosyal Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Türk Tıp Veri Tabani
Database information Databases - DBIS