Testování hypotézy náhodné procházky, přílišné citlivosti a vyhlazování spotřeby

Cílem této práce je otestovat hypotézu náhodné procházky a přílišného vyhlazování spotřeby na datech USA v období 1947 až 2018. Výsledek testu hypotézy náhodné procházky na nových datech odporuje výsledkům stejných testů v článku Hall (1978). Spotřeba následuje složitější proces, než je autoregrese...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Beňo, David
Format: Dissertation
Language: Czech
Place of publication: Vysoká škola ekonomická v Praze 07.09.2018
Data of publication: 2018-09-07
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Databáze VŠKP
Database information Databases - DBIS